Toepassingen Uxo Drill voor opsporing van explosieven

Uxo Drill is een innovatieve technologie voor het waarnemen van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Deze technologie is toepasbaar bij sleufloze technieken voor de aanleg van leidingen van uiteenlopende diameters onder bijvoorbeeld wegen, spoorlijnen, waterwegen en overige onder- en bovengrondse infrastructuren.

Detectie bij horizontaal boren

Horizontale boringen met behulp van UXO Drill maken detectie mogelijk.  De pilootboring die we gebruiken voor de opsporing van explosieven is de basis voor het vervolg van de boring. Daarmee kunnen wij na detectie direct een buis of leiding doorpersen of intrekken. De explosieven opruimingsexperts van AVG Explosieven Opsporing voeren de detectie uit op basis van hun vakmanschap, ervaring en knowhow. Zij signaleren mogelijke ontplofbare  oorlogsresten vroegtijdig, zodat wij de boring tijdig kunnen stilleggen om gevaar te voorkomen. Daarna kunnen wij met de opdrachtgever(s) en eventuele stakeholders er in overleg besluiten over alternatieve oplossingen.

Ook voor opsporing van explosieven met kleine diameters

Uxo Drill is niet alleen geschikt voor het opsporen van zware bommen. Dankzij de innovatieve detectietechnologie met Uxo Drill kunnen onze explosieven-opsporingssexperts ook explosieven met kleiner kaliber detecteren. Denk bijvoorbeeld aan munitie met een kaliber van 10,5 cm, 155 mm of granaten van 25 pond.